img

İK İş Başvuru Formu

Mirap A.Ş. İş Başvuru Formu

Mirap A.Ş. İş Başvuru Formu
Doğum Tarihi
Eğitim Durumu
Özgeçmiş
İK Politikamız
Mirap, insan kaynağını en değerli kurumsal varlığı olarak algılar. Mirap yöneticileri olarak bizler, çalışanlarımızı iş yaklaşımının merkezine koymayan girişimlerin uzun vadeli bir başarı getirmeyeceğine inanıyoruz.İnsan Kaynakları politikalarımız bu temel üzerinde yapılandırılmıştır. Bu politikaların hedefi, yüksek yetkinlik düzeyine sahip bireylerin gerek mesleki, gerek kişisel anlamda kendilerini geliştirmelerini ve potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Mirap Grubu olarak, en iyilerin çalışabileceği ortamı bu şekilde yaratıyoruz.Mirap’ın İnsan Kaynakları alanında benimsediği temel değer, ilke ve uygulamaları yalnızca Mirap’ın İnsan Kaynakları Politikalarını değil, Miraplıların duygu, düşüncelerini ve oluşturduğumuz “Miraplı” kimliğini de kapsamaktadır.Mirap tüm çalışanlarına kendilerini en üst düzeyde geliştirebilecekleri, şeffaflık ve dinamizmi hissedebilecekleri, ihtiyaç duydukları bilgilere süratle ulaşabilecekleri çağdaş bir çalışma ortamı sunmayı hedeflemektedir.
İnsan Kaynakları Politikamız:
1. Bireyleri sorumluluk üstlenmek, inisiyatif kullanmak ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive etmek.
2. Bir yandan bireyi geliştirmek, öte yandan ekip çalışmasına teşvik ederek çalışanlarımızın iş hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak amaçlarına hizmet etmektedir.
3. Özellikle, hedeflere ve insan kaynağına odaklanarak bireylerin katma değerlerinin işin başarısındaki rolünü ön plana çıkarabileceğimize inanıyoruz.