img

Sosyal Sorumluluk

img
img
Sosyal Sorumluluk

Mirap A.Ş.


Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mirap olarak işimizden ayrı olarak düşündüğümüz faaliyetler değil, işimizin kendisidir. Topluma olan sorumluluğumuzu kurulduğumuz günden bu yana eğitim, kültür sanat, spor gibi farklı alanlarda desteklediğimiz projeler ile yerine getirmekteyiz. Mirap’ın toplumsal sorumluluk anlayışının temelinde çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumlarının oluşturduğu sosyal paydaşlarına duyduğu sorumluluk yatmaktadır. Mirap olarak paydaşlarımızın beklentilerini tüm iş yapış süreçlerimize yansıttığımız gibi destekleyeceğimiz sosyal sorumluluk projelerimizi de bu beklentiler doğrultusunda oluşturuyoruz.
Çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olan bir kuruluş olarak her zaman, gelecek nesillere yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmayı amaçlamaktayız.
“Yeşil Yol Projesi”, dünyada giderek azalan yeşilin yaşamımızdaki önemine dikkat çekmek amacıyla 2004 yılından bu yana uygulanmaktadır. OPET’in öncülüğünde “Yeşili kaybeden, yaşamı kaybeder” sloganıyla hayata geçirdiği “Yeşil Yol Projesi”, ülkemizdeki yeşil alanların yaygınlaşmasına önemli katkıda bulunmaktadır. “Yeşil Yol Projesi “ İlk olarak OPET akaryakıt istasyonları ve çevresindeki 1,5 kilometrelik alanın ağaçlandırılmasını amaçlamaktadır.
Mirap bu projeye ek olarak, hizmet noktalarımızdaki peyzaj ve ağaçlandırmada sektörel olarak örnek olmayı hedeflemekte, bulunduğumuz ilçelerdeki ağaçlandırma kampanyalarına aktif destek vermekteyiz.
Kurulduğumuz ilk günden başlayarak öğrenmenin yaşama boyu devam eden bir süreç olduğu prensibi ile hareket ediyoruz. Geleceğimize yatırım olarak, “Eğitime Yüzde 100 Destek” parolasıyla öğrencilerin kişisel gelişimleri ve daha fazla bilgiye ulaşmaları adına eğitime katkıda bulunmaya devam etmekteyiz.
Bu program dâhilinde, başarılı, gelecek vadeden öğrenciler; okul ve sosyal olanaklarının değerlendirilmesi sonrası eğitim bursu ile desteklenmektedir. Her eğitim dönemi sonu burs sağladığımız öğrencilerimizin başarı durumu değerlendirilmekte ve onların daha parlak bir geleceğe giden yolda, sürekli bir desteği yanlarında hissetmeleri sağlanmaktadır.
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki çocuklarımızın; kaliteli, toplum temelli eğitim ile psiko-sosyal ve kültürel destek hizmetlerine erişimlerinin yaygınlaştırılması ve bu hizmetlerin sürekliliğine katkıda bulunmak öncelik verdiğimiz projelerimizdendir. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan kaynakların gerek doğrudan tedariği, gerek öngörülen geliştirme sosyal programların yürütülmesinde destekleyici kuruluşu olarak, aktif olarak bulunduğumuz bölgelerde Çocuk Esirgeme Kurumları ile ortak hareket etmekteyiz.

İstatistiklerle Mirap A.Ş.

img9

Akaryakıt İstasyonu

img6400 m2

Yatay Depo

img2221 Ton

Taşıma Kapasitesi

img70000ton

Kapasiteli Silo